2021-09-10 08:51:59

Učenici Područne škole Voloder sudjelovali u likovnom natječaju 61. Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku

Učenici 2. razreda Područne škole Voloder u prošloj su nastavnoj godini sudjelovali u natječaju „(Ne)vidljivo u organizaciji 61. Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku. Tema natječaja bila je vezana uz naizgled nevidljive prijetnje koje imaju vidljive posljedice, a koje su promijenile svakodnevicu djece i odraslih. Cilj Međunarodnog dječjeg festivala je poticati međunarodnu kulturnu suradnju te prezentirati umjetnička dostignuća djece i mladih.

U uvjerenju da likovno izražavanje doprinosi i nadilaženju izazovnih razdoblja u životu, Međunarodni dječji festival organizirao je likovni natječaj u kojem su sudjelovali naši učenici. Na poticaj učiteljice Ljiljane Košak, učenici su likovnom tehnikom po izboru prikazali zadanu temu kroz motive maske i razrušenih kuća i dimnjaka. Radovi naših učenika bili su izloženi u lipnju 2021. godine, na izložbi u Šibeniku. Priznanje za sudjelovanje su dobili učenici: Petar Blažević, Pamela Briševac, Matej Sabljak, Jan Varga i Lana Vincar.

Čestitamo našim učenicima iz Područne škole Voloder i želimo im da i dalje sudjeluju u kreativnim natječajima!


Osnovna škola Zorke Sever