2021-07-01 12:21:16

Odluka o odabiru udžbenika Osnovne škole Zorke Sever za redoviti program školske godine 2021./2022.

Sredstva za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2021./2022. osigurana su u Državnome proračunu. U prilogu se nalazi Odluka o odabiru udžbenika Osnovne škole Zorke Sever za redoviti program školske godine 2021./2022.

Svi učenici Osnovne škole Zorke Sever dobiti će udžbenike na korištenje na početku školske godine 2021./2022.


Osnovna škola Zorke Sever