2021-03-18 19:58:56

Avantura korištenja VR naočala

Zahvaljujući Sandri Kalabić, županijskoj čuvarici prirode iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, učenici Osnovne škole Zorke Sever dobili su jedinstvenu priliku – razgledati čitavu Sisačko-moslavačku županiju iz ptičje perspektive (pogled s visine) koristeći se pritom VR naočalama s programiranim sadržajima za zaštitu okoliša. 

Osim razgledavanja panorame Sisačko-moslavačke županije, učenici su mogli pristupiti i rješavanju kviza u kojemu su mogli provjeriti prethodno stečeno znanje, ali i proširiti osnovne spoznaje o procesu kruženja vode u atmosferi. VR naočale prigodan su uvod u aktivnost budućeg centra “NATURA SMŽ”. Putujući svijetom virtualne stvarnosti, učenici su se prilično zabavili. Na priloženim fotografijama može se vidjeti koliko je zapravo bilo uzbudljivo korištenje VR naočala među našim učenicima na satovima razrednika. 


Osnovna škola Zorke Sever