2021-01-11 12:46:45

ODLUKA O I. IZMJENI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA OSNOVNE ŠKOLE ZORKE SEVER ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Školski odbor, na prijedlog ravnateljice Škole i Učiteljskog vijeća, uz pozitivno mišljenje Vijeća roditelja, donio je I. izmjenu Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Zorke Sever za školsku godinu 2020./2021. 

Sukladno Odluci o izmjeni Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. (NN 136/2020.), donosi se I. izmjena godišnjeg kalendara rada Škole u školskoj godini 2020./2021.  

Sukladno navedenom, zimski odmor za učenike počinje 24. prosinca 2020. godine i traje do 15. siječnja 2021. godine. Nastava počinje 18. siječnja 2021. godine. Nastavni dani su 22. veljače do 26. veljače 2021. godine. 

Ravnateljica Zvjezdana Martinec, prof.


Osnovna škola Zorke Sever