2020-07-16 14:17:47

Odluka o korištenju drugih obrazovnih materijala i Odluka Grada Popovače o sufinanciranju

Temeljem članka 16. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18); u prilogu se nalazi Odluka o korištenju drugih obrazovnih materijala za Osnovnu školu Zorke Sever za školsku godinu 2020.-2021. 

Roditelji osiguravaju drugi obrazovni materijal (radne bilježnice, atlase, likovne mape, itd.).

Temeljem Odluke gradonačelnika (dopis u prilogu), Grad Popovača će sufinancirati udžbenike, dopunska i pomoćna nastavna sredstava i školski pribor učenicima osnovnih škola s područja Grada Popovače za školsku godinu 2020./2021. Za učenike od prvog do četvrtog razreda iznos sufinanciranja je 300,00 kn po djetetu, dok za učenike od petog do osmog razreda iznos sufinanciranja iznosi 500,00 kn po djetetu.


Osnovna škola Zorke Sever