2020-07-10 11:08:59

Odluka o odabiru udžbenika Osnovne škole Zorke Sever za redoviti program školske godine 2020./2021.

Sredstva za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. osigurana su u Državnome proračunu. U prilogu se nalazi Odluka o odabiru udžbenika Osnovne škole Zorke Sever za redoviti program školske godine 2020./2021.

Svi učenici Osnovne škole Zorke Sever dobiti će udžbenike na korištenje na početku školske godine 2020./2021.


Osnovna škola Zorke Sever