2020-05-21 21:34:44

Obavijest roditeljima i učenicima

Poštovani roditelji i dragi učenici, temeljem Uputa HZJZ-a Preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja, od ponedjeljka 25. svibnja 2020. svi roditelji mogu poslati učenike razredne nastave, posebnih razrednih odjela i odgojno obrazovne skupine u školu.

Oni roditelji koji još uvijek imaju objektivne ili subjektivne razloge zbog kojih djecu ne žele poslati u školu, mogu i naknadno uključiti dijete u nastavne grupe u školi, ali u međuvremenu moraju osigurati uvjete kod kuće za nastavu na daljinu i biti u svakodnevnom kontaktu s učiteljima i stručnim suradnicima u školi.

Škola ne uzima izjavu od roditelja radi uključivanja djeteta u ustanovu.

Upute posebno naglašavaju: „ Rad u predškolskim ustanovama i školama u sadašnjim epidemiološkim uvjetima uz poštivanje ovih uputa smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće odnosno ostanak kod kuće, te se omogućuje uključivanje sve djece u vrtiće i škole.“

Dakle, epidemiolozi su napisali da su škole sigurne za učenike i zaposlenike.

Završene su energetske obnove Područne škole Donja Gračenica, Područne škole Gornja Gračenica i Područne škole Voloder tako da učenici naših područnih škola dolaze na nastavu u svoje obnovljene područne škole u jutarnjoj smjeni s početkom u 8 sati.

Organizacija nastave u školi

Iz Uputa HZJZ-a proizlaze sljedeće preporuke:

Svaka odgojno-obrazovna skupina (razredni odjel, nastavna grupa) boravi u jednoj prostoriji. Približno između 15 i 20 djece može biti u odgojno-obrazovnoj skupini (što ne znači da je 20 djece maksimalan broj po skupini, već to ovisi o veličini učionice). Kod većih razrednih odjela treba razmotriti mogućnost organiziranja rada u odgovarajućoj prostoriji veće površine kao i mogućnost razdvajanja djece u dvije skupine ili osnivanje nove skupine jer je neophodno omogućiti uključivanje sve djece. Školske klupe i stolovi za jelo razmiču se tako da djeca sjede na što većoj udaljenosti u prostoriji (po mogućnosti razmak od približno 1,5 metra), ali opet tako da sva djeca budu uključena u odgojno-obrazovni proces. Koliko god je moguće smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima ustanove. Prehranu je moguće organizirati u blagovaonici (preporučuje se pridržavanje preporuka za ugostiteljske objekte, uz naznaku da razmak među djecom treba biti najveći moguć s obzirom na broj djece i veličinu blagovaonice) ili je prehranu moguće organizirati u učionici na način da se hrana unaprijed podijeli u porcije. Boravak u blagovaonici, sportskoj dvorani, knjižnici i drugim zajedničkim prostorijama organizira se po skupinama tako da ne dolazi do miješanja različitih razrednih odjela. Izbjegava se ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju sve dok djeca borave u njoj, kao i ulazak osoba koje nisu zaposlenici škole ili učenici u samo školsku zgradu. Izvannastavne aktivnosti ne održavaju se u školama. Prvi dan nastave u školi treba započeti uputama učenicima kako se ponašati, prati ruke, održavati fizički razmak i sl. U školi se izvode svi nastavni predmeti (obavezni, izborni i fakultativni), kao i produženi boravak tamo gdje je to i inače predviđeno. Ne preporučuje se izvođenje nastave Tjelesne i zdravstvene kulture na zatvorenom prostoru i ne preporučuju se intenzivne tjelesne aktivnosti koje uključuju fizičke kontakte. Dakle, broj sati nastave Tjelesne i zdravstvene kulture bit će smanjen, ali svakako treba s učenicima napraviti jednostavne vježbe razgibavanja u trajanju od pet minuta. Učenici u školi u prosjeku provedu 4 školska sata, osim onih koji su u produženom boravku. Nije preporučljivo da roditelji ulaze u prostor škole pa se informacije i roditeljski sastanci mogu obaviti telefonskim putem ili video pozivom. Do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti vrtićima i školama (primjerice kazališne predstave, izvannastavne aktivnosti i sl.) Roditelji/skrbnici i škola u krugu povjerenja za učenje i dobrobit učenika

I dalje je potrebno koliko je moguće smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno- obrazovne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima ustanove, tako da ako roditelji dovode dijete u školu, ne ulaze u samu školsku zgradu. Treba naglasiti da nije potrebno da roditelj/skrbnik dovodi dijete u školu ili odvodi iz škole. Naime, sukladno odluci roditelja, učenici u školu dolaze sami, organiziranim prijevozom ili u pratnji roditelja, kao što bi dolazili da nema epidemije. Ako roditelji/skrbnici odluče dovoditi i odvoditi djecu u školu, preporučuje se koliko je moguće da izbjegavaju ulaziti u školu. Ako je to ipak nužno, (npr. kod roditelja djece s teškoćama u razvoju) od ulaska u školu i izlaska iz nje svim se osobama savjetuje da drže međusobni razmak (1,5 metar). Međusobni razmak ne trebaju držati osobe iz istog kućanstva.

Važno je da roditelji/skrbnici i djelatnici budu upoznati s Uputama HZJZ-a i Preporukama MZO-a. Telefonom ili na drugi primjeren način uprava škole (ravnatelj, učitelj, stručni suradnik u školi) obavještava roditelje o sljedećem:

da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19 da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.

Roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u školu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu već se javljaju telefonom ravnatelju škole i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu.

Ako djeca razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, odgajatelji/učitelji odmah obavještavaju roditelje koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete.

Roditelji su značajna karika u krugu povjerenja za učenje, ali i za podršku učeniku u općem razvoju, usvajanju vrijednosti i odgoja u cjelini. Međutim, u nastavi na daljinu te u mješovitom modelu nastave imali su posebnu ulogu, a posebice kod djece koja su u razrednoj nastavi jer trebaju usko surađivati s učiteljima i stručnim suradnicima u školi. Pritom roditelji ne mogu i ne smiju preuzeti ulogu učitelja.

Roditelji trebaju uočiti da se vrednovanje ne oslanja, kao do sada, na poznavanje sadržaja kao glavne pokazatelje znanja, već da trebaju obratiti pažnju i na druge elemente (samostalnost, kreativnost, mogućnost korištenja naučenog, timski rad…) i da računaju da će učitelji i to uzimati u obzir. Posebno je istaknuto da svi učenici trebaju u ovom razdoblju dobiti ocjenu iz aktivnosti u izvršavanju svojih obaveza, ali i da se očekuje da samostalno rade na složenijim zadacima. U tim složenijim zadacima dobro je da roditelji budu upoznati s njima, ali nikako da se angažiraju u izradi i pisanju takvih radova umjesto učenika. Jasan stav roditelja ovdje je važan za razvoj vrijednosti kod djece i na tome trebaju ustrajati, kako roditelji, tako i učitelji.

Budimo odgovorni!

S poštovanjem, ravnateljica Zvjezdana Martinec, prof.


Osnovna škola Zorke Sever