2020-04-24 08:30:56

Dan umjetnosti – 15. travnja

U svijetu se 15. travnja obilježava Dan umjetnosti koja obuhvaća različita područja. Toga je datuma davne 1452. rođen Leonardo da Vinci, talijanski graditelj, inženjer, kipar, slikar koji je u svoje vrijeme predstavljao primjer pravoga renesansnog čovjeka te doprinio razvoju umjetnosti i znanosti. 

Ovaj Dan su obilježili naši učenici sa svojim učiteljicama. Učenici razredne nastave su tijekom izvannastavne aktivnosti rukotvorina koju vodi učiteljica Maja Rosavec, crtali Mona Lisu, ženu sa  zagonetnim osmijehom, a koje je jedno od najpoznatijih Leonardovih djela.

  

6.b je sa svojom razrednicom Sanjom Kos tijekom sata razrednika pokazao kako se u svakome od njih krije umjetnički duh. Našla su se tu različita područja – glazba, ples, slikarstvo...

„Čovjek čovjeku daje svoje misli riječju, a umjetnošću ljudi jednu drugima predaju osjećaje.“

 

Izvori:

Leonardo da Vinci, Hrvatska enciklopedija, URL: https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36051, preuzeto 22. travnja 2020.


Osnovna škola Zorke Sever