2020-04-08 14:26:17

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja predstavilo je prošli tjedan upute za vrednovanje i ocjenjivanje za vrijeme trajanja nastave na daljinu u situaciji epidemije koronavirusa.

U prilogu su tri dokumenta:

opće upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu te dva dodatka dodatak A u kojem su primjeri vrednovanja i ocjenjivanja i  dodatak B koji sadrži alate za vrednovanje.

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

https://skolazazivot.hr/upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-tijekom-nastave-na-daljinu/


Osnovna škola Zorke Sever