2020-04-06 20:23:47

Prvi dan proljeća, Svjetski dan šuma – 23. ožujka

“To je opet proljeće. Zemlja je kao dijete koje zna pjesme napamet.“

  Rainer Maria Rilke

Za pokretanje odličnih i inovativnih radova potreba je samo dobra ideja, želja i volja – i učitelja i učenika.

Isprva je nastava na daljinu bila  izazov, ali mašta i volja na djelu izrodile su mnogo zanimljivih dječjih radova.

 

 „Šuma je najveći dar koje ima čovječanstvo.“

       (Gaj Plinije Sekund, zvan Stariji)

 

Prvi dan proljeća ujedno se slavi i kao Svjetski dan šuma. Šumama treba posvetiti veliku pozornost jer su danas globalno ugrožene uslijed lošeg gospodarenja, požara, poremećenog sustava voda, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, kiselih kiša...

U fotogaleriji pogledajte dio radova!

#ostani doma

#proljeće

#danšuma


Osnovna škola Zorke Sever