preskoči na sadržaj

Osnovna škola Zorke Sever

 > Nastava  > Matematika
vijesti

Predstavljanje rada u školskoj godini 2020./2021.

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 14. 5. 2021. 22:56

Elvisa Sekulić e-portfolio  [više]

Zapis postotka

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 4. 5. 2021. 21:09

Zapis postotka - Zorkin vrt je edukativna igra u Minecraft Education Edition. Minecraft Education Edition je platforma za učenje temeljena na igrama koja promiče kreativnost, suradnju i rješavanje problema u uronjenom digitalnom okruženju. 

Ishodi: MAT OŠ D.6.3., MAT OŠ A.6.9. Primjenjuje računanje postotnoga iznosa zadane osnovne vrijednosti.

Prilog poveznica na Edutorij.

Zapis postotka - Zorkin vrt

 [više]

Volumen kocke i kvadra

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 3. 5. 2021. 20:58

Aktivnosti su predviđene za dva školska sata matematike. Preporuka je da to bude sat ponavljanja i uvježbavanja nakon obrađenih nastavnih sadržaja Volumen kocke i kvadra. Obrazovni ishodi : prepoznati, opisati i definirati kocku i kvadar, odrediti broj vrhova, bridova i strana kocke i kvadra, prepoznati mrežu kocke, primijeniti znanje o obujmu kocke i kvadra.

MAT OŠ D.5.5. Računa i primjenjuje volumen kocke i kvadra.

Prilog poveznica na Edutorij.

Volumen kocke i kvadra

 [više]

Minecraft Education Edition - površina pravokutnika i kvadrata, volumen kocke i kvadra

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 26. 4. 2021. 21:06

Obrazovna igra - površina pravokutnika i kvadrata, volumen kocke i kvadra

Ishodi: MAT OŠ D.5.4. Računa i primjenjuje opseg i površinu geometrijskih likova. Opisuje i računa površinu kvadrata i pravokutnika. Otkriva i obrazlaže formule za opseg i površinu. Povezuje umnožak dvaju jednakih brojeva s pojmom kvadrata broja i mjernom jedinicom za površinu.

MAT OŠ D.5.5. Računa i primjenjuje volumen kocke i kvadra. Objašnjava volumen kocke i kvadra kao broj istovrsnih jediničnih kocaka od kojih je sastavljen. Otkriva i obrazlaže formulu za volumen kocke i kvadra. Procjenjuje i računa volumen kocke i kvadra u problemskim situacijama. Povezuje umnožak triju jednakih prirodnih brojeva s pojmom kuba prirodnoga broja i mjernom jedinicom za volumen.

Prilog poveznica na Edutorij.

Volumen kocke i kvadra, površina kvadrata i pravokutnika - Minecraft

 [više]

Decimalni vrt

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 12. 4. 2021. 21:07

Decimalni vrt - edukativna igra u Minecraft Education Edition. Minecraft Education Edition je platforma za učenje temeljena na igrama koja promiče kreativnost, suradnju i rješavanje problema u uronjenom digitalnom okruženju. 

Ishodi: MAT OŠ D.5.2. Odabire i preračunava odgovarajuće mjerne jedinice.

MAT OŠ A.5.4. Povezuje i primjenjuje ekvivalentne zapise decimalnoga broja.

Prilog poveznica na Edutorij.

Decimalni vrt - Minecraft Education Edition

 [više]

Prekomjerno bacanje hrane

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 1. 4. 2021. 20:48

Prekomjerno bacanje hrane - scenarij poučavanja vezan za problem prekomjernog bacanja hrane. Scenarij je izrađen u digitalnom alatu OneNote, učitelj ga može otvoriti i iskoristiti za provođenje aktivnosti sa svojim učenicima. Aktivnostima unutar scenarija učenici mogu provjeriti svoju osobni utjecaj na prekomjerno bacanje hrane. Matematička domena: Analiza podataka, statistika i vjerojatnost, međupredmetne teme: Održivi razvoj, Primjena IKT-a.

Poveznica na Edutorij:   Scenarij poučavanja - prekomjerno bacanje hrane

 [više]

Županijsko natjecanje iz matematike

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 29. 3. 2021. 23:04

Učenici pozvani na županijsko natjecanje iz matematike su – Fran Stipčić koji je osvojio 10. mjesto i Lovro Orlovski koji je osvojio 11. mjesto u kategoriji učenika 4.-ih razreda, učenica Marija Pavličević iz 5. razreda osvojila je 11. mjesto, Noa Stepić iz 6. razreda također 11. mjesto, te Fran Šimić iz 7. razreda 14. mjesto. Mentorice su učiteljica razredne nastave Marija Sučija Radoš te učiteljice matematike Elvisa Sekulić, Valentina Grden i Josipa Blažević.

Čestitamo našim učenicima na plasmanu na županijsko natjecanje iz matematike.

https://www.ss-novska.hr/Obavijesti/ArticleId/3347/oamid/430

 [više]

Knjiga u Geogebri - razredna nastava

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 16. 3. 2021. 20:55

Knjiga izrađena u digitalnom alatu dinamične geometrije Geogebra. Namijenjena učiteljima razredne nastave kako bi s učenicima ostvarili ishode:

MAT OŠ B.4.1. Određuje vrijednost nepoznate veličine u jednakostima ili nejednakostima.

MAT OŠ C.4.1. Određuje i crta kut.

MAT OŠ C.4.2. Razlikuje i opisuje trokute prema duljinama stranica te pravokutni trokut.

MAT OŠ C.4. 3. Opisuje i konstruira krug i njegove elemente.

MAT OŠ C.4.4. Crta i konstruira geometrijske likove.

MAT OŠ C.4. 5. Povezuje sve poznate geometrijske oblike

MAT OŠ D.4. 2. Uspoređuje površine likova te ih mjeri jediničnim kvadratima.

MAT OŠ D.4.1. Procjenjuje i mjeri volumen tekućine.

Prilog poveznica na Edutorij.

Knjiga izrađena u alatu Geogebra za učenike razredne nastave

 [više]

Edukativna igra u alatu Minecraft Education Edition

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 12. 3. 2021. 21:02

Edukativna igra u alatu Minecraft Education Edition

Ishodi: MAT OŠ A. 5. 4 Povezuje i primjenjuje različite zapise decimalnoga broja. Opisuje i zapisuje decimalne brojeve. Opisuje, predočava i primjenjuje jednakost između različitih zapisa brojeva (prirodnih brojeva, decimalnih brojeva, decimalnih razlomaka, razlomaka).

MAT OŠ A. 5. 5. Računa s decimalnim brojevima. Zbraja i oduzima decimalne brojeve primjenjujući svojstva računskih operacija. Čita, zapisuje i tumači znakove <, >, = pri uspoređivanju decimalnih brojeva. Rješava problemsku situaciju.

MAT OŠ A. 5. 6. Zaokružuje prirodne i decimalne brojeve. Primjenjuje pravila zaokruživanja, smisleno zaokružuje prirodne i decimalne brojeve prema uvjetima zadatka. Uočava pogrešku pri zaokruživanju i procjenjuje njezin utjecaj na rješenje.

Poveznica na Edutorij: 

Uspoređivanje decimalnih brojeva - Minecraft

 [više]

Eratostenov eksperiment

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 1. 3. 2021. 20:53

Scenarij poučavanja - Eratostenov eksperiment. Eksperiment se provodi po uzoru na Eratostena koji je još u 3. st. pr. Kr. izmjerio opseg Zemlje. Scenarij poučavanja sadrži sve potrebne korake kako bi učenici samostalno ili u skupinama istraživačkom metodom došli do određenih zaključaka.

Poveznica na Edutorij:    Eratostenov eksperiment

 [više]

Skupovi točaka u ravnini

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 2. 2. 2021. 20:51

Skupovi točaka u ravnini - knjiga za učenike izrađena u digitalnom alatu Geogebra.

Ishodi: MAT OŠ C.5.1. Opisuje skupove točaka u ravnini te analizira i primjenjuje njihova svojstva i odnose. MAT OŠ C.5.2. Opisuje i crta /konstruira geometrijske likove te stvara motive koristeći se njima.

Poveznica na Edutorij:    Skupovi točaka u ravnini

 [više]

Dan sigurnijeg interneta

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 1. 2. 2021. 21:01

Dan sigurnijeg interneta - interaktivna prezentacija s mnoštvom materijala za učenike.

Ishod D.5.1. analizira etička pitanja koja proizlaze iz korištenja digitalne tehnologije Međupredmetna tema Osobni i socijalni razvoj

Ishod iz domene Ja i društvo: C.2.1. Razlikuje sigurne od nesigurnih situacija u zajednici i opisuje kako postupiti u rizičnim situacijama

Međupredmetna tema Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

Ishod iz domene Funkcionalna i odgovorna uporaba IKT-a: A.2.4. Učenik opisuje utjecaj tehnologije na zdravlje i okoliš

Prilog poveznica na Edutorij.

Dan sigurnijeg interneta

 [više]

Opseg i površina

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 11. 1. 2021. 20:50

Opseg i površina pravokutnika i kvadrata - knjiga za učenike izrađena uz pomoć digitalnog alata Geogebra. Učenik će primjenjivati stečena znanja i vještine povezane s površinom pravokutnika i kvadrata. Ishodi: MAT OŠ D.5.4. Računa i primjenjuje opseg i površinu geometrijskih likova.

Prilog poveznica na Edutorij.

Opseg i površina pravokutnika i kvadrata

 [više]

Edukativna igra - Zorkina Božićna tržnica

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 21. 12. 2020. 21:04

Edukativna igra - Zorkina Božićna tržnica - edukativna igra za učenike u Minecraft Education Edition platformi. Minecraft Education Edition je platforma za učenje temeljena na igrama koja promiče kreativnost, suradnju i rješavanje problema u uronjenom digitalnom okruženju. Ovom aplikacijom učenici na kreativniji način reproduciraju svoja znanja o kodiranju, no bitna je i kreativnost, promišljenost, složenost svijeta kojeg grade.

Zorkina Božićna tržnica

 [više]

Digitalna bilježnica za učenike 6. razreda

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 28. 9. 2020. 21:59

Dragi učenici 6. razreda, sve digitalne sadržaje izrađene u digitalnoj bilježnici OneNote koje koristimo tijekom školske godine 2020./2021. možete pronaći na poveznici OneNote 6. razred.

 

 

 

 [više]

Digitalna bilježnica za učenike 5. razreda

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 28. 9. 2020. 21:51

Dragi učenici 5. razreda, sve digitalne sadržaje izrađene u digitalnoj bilježnici OneNote koje koristimo tijekom školske godine 2020./2021. možete pronaći na poveznici OneNote 5. razred.

 [više]

Predstavljanje rada u šk. godini 2019./2020.

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 2. 6. 2020. 09:59

Elvisa Sekulić e-portfolio  [više]

Potraga za blagom - Decimalni brojevi

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 1. 6. 2020. 10:41

Dragi učenici, provjerite svoje znanje i riiešite ovaj zanimljivi Escape room s decimalnim brojevima, te otvorite škrinju s blagom.

Potraga za blagom

 [više]

Matematika i voda - projektni zadatak za učenike 5. razreda

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 4. 5. 2020. 23:06

 [više]

Primjer projektnih zadataka u nastavi matematike i njihovo vrednovanje

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 19. 4. 2020. 14:21

      Početkom mjeseca travnja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za učitelje, nastavnike i profesore u kojima je dana preporuka za vrednovanje učenika. Jedna od tih preporuka odnosi se na izradu složenijih zadataka u obliku plakata, prezentacije, projekta, istraživačkog rada, kritičkog prikaza ili problemskog zadatka, te se takav rad vrednuje rubrikom ili nekim drugim načinom koji jasno prikazuje elemente i kriterije vrednovanja.

     Primjer takvih projektnih zadataka, rubrike za vrednovanje i rezultate učeničkih radova možete pogledati u kratkom videu.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo i Primjere provjera i njihovog vrednovanja iz različitih predmeta (https://skolazazivot.hr/wp-content/uploads/2020/04/Dodatak-A-Primjeri-vrednovanja-nau%C4%8Denog-na-daljinu-v2.pdf) u kojim se nalaze i primjeri vrednovanja koje je pripremila učiteljica Elvisa Sekulić, učiteljica matematike iz Osnovne škole Zorke Sever i članica radne skupine za matematiku.

 

Izvor: https://skolazazivot.hr/upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-tijekom-nastave-na-daljinu/

   

 [više]

Matematička priča o djevojčici Lani

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 1. 4. 2020. 10:06

Ovo je priča o jednoj djevojčici Lani, saznaj sve o njoj i pošalji učiteljici podatke koje si o njoj saznao.

 

 [više]

Obilježen Međunarodni dan matematike

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 8. 3. 2020. 14:03

Učenici 8. razreda i njihove učiteljice matematike Elvisa Sekulić i Josipa Blažević priredili su izložbu radova obilježavajući Međunarodni dan matematike. Radove su predstavili u holu škole, a kako je sve izgledalo, pogledajte u kratkom videu.

 

 

 [više]

Svjetski dan matematike

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 7. 3. 2020. 19:24

 [više]

Obilježen Dan broja Pi

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 7. 3. 2020. 14:54

 

Made with Padlet

 

 [više]

1. natjecateljsko kolo Matematičke lige Popovača - Velika Ludina

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 11. 2. 2020. 19:34

U srijedu 5. veljače 2020. godine u 16 sati održalo se 1. natjecateljsko kolo Matematičke lige Popovača - Velika Ludina, kojemu je domaćin bila Osnovna škola Zorke Sever u Popovači. Pravo nastupa ostvarilo je 102 učenika osnovnih škola Grada Popovače i Općine Velika Ludina putem pretkvalifikacijskih kola. 

 [više]

1. natjecateljsko kolo Matematičke lige Popovača - Velika Ludina

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 31. 1. 2020. 21:18

Nakon provedenih kvalifikacija, u srijedu 5. veljače 2020. godine u 16 sati nastavlja se Matematička liga Popovača-Velika Ludina, sezona 2019./2020.

Prvom natjecateljskom kolu domaćin će biti Osnovna škola Zorke Sever u Popovači. Podsjetimo, pravo nastupa u MLPVL ostvarilo je 102 učenika osnovnih škola grada Popovače i općine Velika Ludina, a u završno kolo će se plasirati 50% najuspješnijih iz dva natjecateljska kola.

 [više]

Padlet - radovi učenika 8bc

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 8. 1. 2020. 08:49

Poveznica na Padlet : http://bit.ly/padlet8bc

 [više]

Večer matematike 2019.

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 11. 12. 2019. 14:58

Osnovna škola Zorke Sever je i ove godine sudjelovala u projektu „Večer matematike“ u organizaciji Hrvatskoga matematičkog društva, a radionice su za učenike i roditelje pripremile učiteljice Josipa Blažević, Elvisa Sekulić i Ivana Osrečak. 

Ovaj se zanimljiv projekt, kako za učenike tako i za učitelje, provodi u mnogim hrvatskim vrtićima, osnovnim i srednjim školama uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja i IRIM-a. Na radionicama koje smo organizirali povodom Večeri matematike, sudjelovali su učenici od prvog do osmog razreda zajedno sa svojim učiteljima i roditeljima. Između ostalih zanimljivih igara, najviše zanimanja izazvali su kvizovi u Kahootu i Quizzizu koje su vodile učenice 5. i 8. razreda.

Ostali radni centri uključivali su rješavanje zadataka i razvijanje novih znanja i vještina iz područja zabavne matematike (Tangram, Čovječe ne ljuti se uz micro:bit, Kriptografija, Arheologija, forenzika i matematika, Domino…)

Oduševljenje s Večeri matematike na kraju nisu krili ni mali ni veliki kojima je matematika iz ovakve perspektive jako zabavna i zanimljiva.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u kratkom videu.

https://gopro.com/v/QnJOrG7a3OvGE

 [više]

Digitalna kuharica

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 30. 11. 2019. 21:28

S ponosom objavljujemo našu Digitalnu kuharicu koja je nastala u sklopu projektnog dana "Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje" na temu "Orašasti plodovi".

Digitalna kuharica

 

 

 [više]

Matematička liga Popovača-Velika Ludina

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 18. 11. 2019. 21:23

OŠ Popovača, OŠ Zorke Sever i OŠ Ludina su pokrenuli Matematičku ligu Popovača – Velika Ludina, natjecanje učenika osnovnih škola koje će se, slično sportskim natjecanjima, održati tijekom školske godine 2019./2020. kroz pet kola. Natjecanje će biti organizirano u sedam dobnih kategorija od 2. do 8. razreda.

 

Matematička je liga nastala na poticaj Centra izvrsnosti iz Kutine u suradnji s osnovnim školama Grada Kutine sa željom popularizacije matematike, veće motivacije učenika i njihovih mentora u radu. Osim samog provođenja Matematičke lige, želja  je svih mentora veća suradnja za kvalitetnu pripremu svih učenika za ostala matematička natjecanja.

12. studenoga 2019. godine u 16 sati održano je 1. kvalifikacijsko kolo Matematičke lige.

Službeni rezultati kola objavljeni su na Facebook stranici Matematička liga Popovača – V. Ludina  i na internetskoj stranici Osnovne škole Zorke Sever.

Sljedeće kvalifikacijsko kolo natjecanja održat će se 11. prosinca 2019. s početkom u 16 sati.

Tek nakon drugog kvalifikacijskog kola, stvorit će se konačne liste sudionika lige. Poredak u ligi učenici mogu ostvariti kroz zajedničke liste, ali još uvijek mogu ostvariti poredak od 1. do 3. mjesta u svojim školama te na taj način ostvariti prolazak. Uzima se u obzir prosječan broj bodova iz oba pretkola. Za učenike koji su opravdano izostali s prvog pretkola, uzima se samo rezultat koji su ostvarili u jednom kolu.

Natjecateljima želimo puno uspjeha u daljnjem natjecanju!

 [više]

Termin drugog pretkola Matematičke lige Popovača - Velika Ludina

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 18. 11. 2019. 12:47

 [više]

Dan izumitelja

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 17. 11. 2019. 21:25

11. studenoga je u našoj školi obilježen Međunarodni dan izumitelja. Učenici osmih razreda su dobili zadatak odabrati jednog izumitelja, opisati njegovo djelovanje i važnost njegovoga izuma. 

8. a razredni odjel je odabrao za svoju temu kravatu, 8. b Johna Browninga i njegov izum pištolj, a 8. c Ferdinanda Verbiestea i automobil. Kako bi što uspješnije izvršili zadatak, učenici su se dogovorili tko će što raditi, a pritom su do izražaja došle njihove organizacijske vještine. Dio je učenika izradio maketu, dio slikokaz (prezentaciju), a dio je sudjelovao u predstavljanju rada. U osmašima se probudio natjecateljski duh –  svi su se zaista potrudili i pred žirijem je bio težak zadatak – odabrati pobjednički razredni odjel. Žiri su činile: ravnateljica Zvjezdana Martinec, tajnica Ivana Ćutić, pedagoginja Mirna Žafran, knjižničarka Mima Juračak, učiteljice Tea Dolenčić, Silvija Gostić i Marina Ćupić Međimurec. Pobjedu je na kraju predstavljanja odnio 8. a i oni su nagrađeni vrećom slatkiša.     

Najvažniji je proizvod stvaralačkog uma izum. (Nikola Tesla)

 [više]

Dan sjećanja na Vukovar

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 17. 11. 2019. 19:09

Interaktivna fotografija

 

 [više]

Najuspješniji učenici 1. kvalifikacijskog kola Matematičke lige Popovača – Velika Ludina održanog 12.11.2019.g.

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 13. 11. 2019. 19:37

 [više]

Rezultati 1. kvalifikacijskog kola Matematičke lige Popovača – Velika Ludina održanog 12.11.2019.g. - OŠ Zorke Sever

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 13. 11. 2019. 19:35

 [više]

Sutra počinjemo s 1. pretkolom Matematičke lige Popovača - Velika Ludina

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 11. 11. 2019. 19:34

Sutra počinjemo!

U utorak, 12.11.2019. godine u 16:00 sati održati će se 1. kvalifikacijsko kolo ML. Molimo učenike da dođu barem 15 minuta ranije. Na natjecanje neka ponesu pribor za pisanje i crtanje i kemijsku olovku.

Trajanje svakog kola je 60 minuta.

Test se sastoji od 15 zadataka (osim kategorija A i B koje imaju 10 zadataka) od kojih je prvih pet lakših (5 bodova), drugih pet srednjih (10 bodova) i zadnjih pet težih zadataka (15 bodova).

Za netočno riješen zadatak oduzimalo bi se 20% od predviđenog broja bodova za pojedini zadatak, za lakši bi to bio – 1 bod, za srednji – 2 boda i za teži – 3 boda. Odgovor E nosio bi 0 bodova.

Bodovi iz kvalifikacijskih kola se ne prenose u završna kola.

Sretno sutra!!!

 [više]

Propozicije Matematičke lige Popovača - Velika Ludina

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 8. 11. 2019. 19:39

OŠ Popovača, OŠ Zorke Sever i OŠ Ludina pokreću Matematičku ligu Popovača – Velika Ludina, natjecanje učenika osnovnih škola koje će se, slično sportskim natjecanjima održati tijekom školske godine 2019./2020. održati kroz pet kola. Natjecanje će biti organizirano u sedam dobnih kategorija, od 2. do 8. razreda.

Nastala je na poticaj Centra izvrsnosti iz Kutine, u suradnji s osnovnim školama Grada Kutine, sa željom popularizacije matematike, veće motivacije učenika i njihovih mentora u radu. Osim samog provođenja matematičke lige, želja svih mentora je veća suradnja za kvalitetnu pripremu svih učenika za ostala matematička natjecanja.

Nositelji organizacije natjecanja su učitelji matematike iz sve tri škole. Povjerenstvo čine: Marcela Prebeg, predsjednica povjerenstva iz OŠ Popovača, Josipa Blažević iz OŠ Zorke Sever i Damir Belavić iz OŠ Ludina. U osmišljavanju propozicija natjecanja, prezentaciji natjecanja u svojim školama, izradi testova, umnožavanju materijala sudjeluju svi učitelji matematike iz Popovače i Ludine. 

Propozicije natjecanja pročitajte u nastavku.

 [više]

OneNote digitalna bilježnica za učenike 5. razreda

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 4. 10. 2019. 09:28

Dragi učenici 5. razreda, sve digitalne sadržaje izrađene u digitalnoj bilježnici OneNote koje koristimo tijekom školske godine 2019./2020. možete pronaći na poveznici OneNote.

 [više]

Digitalna razredna bilježnica u OneNote-u za 8. razred

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 22. 9. 2019. 17:33

Dragi učenici 8. razreda, sve digitalne sadržaje izrađene u digitalnoj bilježnici OneNote koje koristimo tijekom školske godine 2019./2020. možete pronaći na http://bit.ly/Zorkici8bc.

OneNote

 

 [više]

Digitalna razredna bilježnica u OneNote-u za 7. razred

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 22. 9. 2019. 17:29

Dragi učenici 7. razreda, sve digitalne sadržaje izrađene u digitalnoj bilježnici OneNote koje koristimo tijekom školske godine 2019./2020. možete pronaći na http://bit.ly/Zorkici7​.

 [više]

Digitalna razredna bilježnica u OneNote-u za 6. razred

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 22. 9. 2019. 17:27

Dragi učenici 6. razreda, sve digitalne sadržaje izrađene u digitalnoj bilježnici OneNote koje koristimo tijekom školske godine 2019./2020. možete pronaći na http://bit.ly/Zorkici6.

 [više]

Eratostenov eksperiment u našoj školi

Autor: Zvijezdana Žigolić Južvak, 5. 6. 2019. 19:52

I mi smo izmjerili opseg Zemlje po meridijanu! Eksperiment se provodi po uzoru na Eratostena koji je još u 3. st. pr. Kr. izmjerio opseg Zemlje iznenađujuće točno.

 

 [više]

Escape room - Dan škole 2019.

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 29. 3. 2019. 22:20

29. ožujka smo obilježili prvi dan naše škole jer je tog datuma 1894. godine rođena Zorka Sever, žena po kojoj naša škola nosi ime. Učenici i njihovi roditelji sudjelovali su u radu radionica na kojima su pokazali svoju kreativnost. Organizirano je osamnaest radionica koje su vodili učitelji. Radionica Escaperoom - GooseChase koju je vodila Elvisa Sekulić, učiteljica matematike, okupila je 70 - ak roditelja i učenika koji su na zabavan način rješavali logičko - matematičke zadatke povezane s Zorkom Sever.  Rješenja su ih na kraju dovela do škrinje s blagom u kojoj se nalazila slatka nagrada. A kako je to sve izgledalo, pogledajte u priloženom videu.

 

Poveznica na digitalni sadržaj: http://bit.ly/2FgL1gH

    

 

 [više]

Eratostenov eksperiment

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 21. 3. 2019. 21:47

Dragi učenici, digitalni obrazovni sadržaj kako provesti Eratostenov eksperiment možete pronaći http://bit.ly/Eratosten

 [više]

Klokan bez granica

Autor: ELVISA SEKULIĆ, 21. 3. 2019. 21:19

Natjecanje "Klokani bez granica" međunarodnog je karaktera i okuplja predstavnike velikog broja Europskih zemalja. Njezin je cilj popularizirati matematiku i omogućiti širenje osnovne matematičke kulture. Glavna joj je zadaća organizacija igre - natjecanja "Matematički klokan" koja popularizira matematiku među mladima. Namjera je motivirati učenike da se bave matematikom izvan redovitih školskih programa. Natjecanje se organizira svake godine u ožujku, istoga dana, u isto vrijeme, u svim zemljama sudionicama. 48 učenika naše škole pristupilo je natjecanju koje se održalo 21. ožujka 2019. Nagrađeni učenici naše škole koji su ušli u 10% najboljih su: Marko Peštaj 3. razred, PŠ Gornja Gračenica, Ela Klišan 3. razred PŠ Gornja Gračenica, Lea Vezmar 3. razred PŠ Voloder, Laura Veseljak 4. razred PŠ Osekovo, Fran Šimić 5. razred. Čestitamo svim nagrađenim učenicima!

Zadaci, rješenja, rang liste i ostale informacije nalaze na stranici Hrvatskog matematičkog društva.

http://www.matematika.hr/klokan/2019/

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 CERTIFIKAT EKO ŠKOLE

Jelovnik

Youtube - Škola za život

Škola na trećem -RN

s&t tableti
E-škole

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Korisni linkovi

CMS za škole logo
Osnovna škola Zorke Sever / Kolodvorska ulica 36, HR-44317 Popovača / os-zorke-sever.skole.hr / ured@os-zorke-sever.skole.hr
preskoči na navigaciju