preskoči na sadržaj

Osnovna škola Zorke Sever

Što je eTwinning?

                                                               

 

eTwinning nudi platformu za odgojno – obrazovne djelatnike (učitelje, ravnatelje, knjižničare...), koji rade u školama i dječjim vrtićima europskih država sudionica eTwinninga. Putem ove platforme članovi mogu komunicirati, surađivati, razvijati projekte, razmjenjivati znanja i iskustva te postati dijelom najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi. eTwinning se uspješno integrirao u Erasmus+, program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Naša škola uključena je u nekoliko eTwinning projekata. 

Projekt Dvorci (Castles) vodi učiteljica matematike Elvisa Sekulić. U projektu uz Osnovnu školu Zorke Sever sudjeluju škola iz Španjolske, Poljske, dvije škole iz Italije i jedna škola iz Splita. Tema će biti podloga za uključivanje učenika u razvoj novih IKT vještina, izradu maketa od drveta ili kartona, prezentacija, plakata i ostalih multimedijskih sadržaja, kako bi upoznali dvorce iz svoje i Europske povijesti. Učenici će istraživati i predstaviti hrvatske i europske dvorce, njihovu arhitekturu i posebnosti kroz nastavu matematike, povijesti, tehničke kulture, likovne kulture, vjeronauka, informatike, engleskog i njemačkog jezika. Znanja o geometrijskim tijelima produktivno će primijeniti u izradi maketa poznatih hrvatskih dvoraca, crkvica, katedrala, samostana, te inih građevina kao značajnih dijelova hrvatske baštine. Učenici će na poučan, zabavan, interaktivan način istraživati dvorce iz Hrvatske i Europe kroz različite predmete, otkrivanjem specifičnosti arhitekture, izradom modela, maketa, prezentacija, plakata, multimedijskih sadržaja. Kroz istraživački rad i suradnjom s drugim učenicima iz projekta upoznat će svoju i tuđu kulturnu baštinu, te njegovati važnost očuvanja kulturnog naslijeđa. Učenici će razvijati slijedeće ključne kompetencije: razvijanje matematičke pismenosti, razumijevanje prirodnog svijeta i sposobnost primjene znanja i tehnologije; sigurna i kritična uporaba informacija i komunikacijskih tehnologija za rad i komunikaciju; sposobnost učinkovitog upravljanja vlastitim učenjem, samostalno ili u skupini; socijalne i građanske kompetencije: sposobnost učinkovitog i konstruktivnog sudjelovanja u vlastitom društvenom  životu; kulturna svijest i izražavanje sposobnost da se cijeni kreativna važnost ideja, iskustava i osjećaja u medijima poput glazbe, književnosti i vizualnih i izvedbenih umjetnosti, te komunikaciju na stranom jeziku i međukulturno razumijevanje.


https://twinspace.etwinning.net/93265

 

Projekt Go greener“ međunarodni je projekt u koji su, osim škole, uključene škole iz Francuske, Španjolske, Grčke i Turske. Cilj je projekta usavršiti jezične, društvene i digitalne kompetencije učenika putem međunarodnog eTwinning projekta. Učenici će stjecati dodatna znanja iz ekologije i prirode putem različitih aktivnosti estetskog, ekološkog i humanitarnog karaktera. Učenicima će se omogućiti uključenost u aktivnosti s obzirom na različite interese i kreativnost učenika. Sudjelovanjem u projektu učenici će ovladati osnovnim vještinama recikliranja i izrade predmeta od prirodnih materijala, aktivno sudjelovati u obilježavanju važnih, ekološki značajnih datuma, a posebice u eko-akcijib„Zasadi drvo, ne budi panj“, kako bi u svom okruženju potaknuli i druge na zaštitu prirode te izgradili ekološki stav. Uz aktivnu ulogu učenika i pokazivanje truda pri ostvarivanju svoje zamisli, učenici će poboljšati sposobnost komuniciranja na stranom jeziku i suradnju s učenicima iz projektnih škola. Voditeljica je projekta Elvisa Sekulić, učiteljica matematike, a sudionici u projektu su i predmetni učitelji: Valentina Abramović Andlar, učiteljica biologije i kemije, Tamara Đurđević Filipović, učiteljica prirode i biologije, Tea Dolenčić, učiteljica engleskog jezika te ostali predmetni učitelji i razrednici od petog do osmog razreda. Projekt se provodi putem izvannastavnih aktivnosti, posebice putem izvannastavnih aktivnosti: Zorkini ekolozi, dodatnu nastavu engleskog jezika, izbornu nastavu informatike te redovnu nastavu prirode, biologije, engleskog jezika, hrvatskog jezika te satova razrednika. Sudjelovanje u eTwinning projektu uključuje individualan rad, mentorski rad, timsko–suradnički rad, terenski rad, postavljanje izložbi slika i plakata, izradu letaka i edukativnih poruka, izvođenje praktičnih radova – recikliranje, izradu predmeta od prirodnog materijala, akcije uređenja okoliša, njegovanje i sadnja drveća i cvijeća…

https://twinspace.etwinning.net/90906

 

Memento prijateljstva je projekt koji kroz niz aktivnosti s učenicima razreda razvija kompetencije Međupredmetne teme Građanskog odgoja i obrazovanja. Razvijat ćemo kod učenika: socijalne vještine, prihvatljivo ponašanje, samostalnost, samopouzdanje, međusobno uvažavanje kroz pridržavanje zajedničkih dogovorenih pravila.
ISHODI UČENJA: Razvijat ćemo kod učenika: socijalne vještine, prihvatljivo ponašanje, samostalnost, samopouzdanje, međusobno uvažavanje kroz pridržavanje zajedničkih dogovorenih pravila. Sastojat će se od 4 faze: traženje partnera i sakupljanje ideja putem web 2.0 alata, provođenje 8 radionica GOO-a tijekom šk.god. 2020./2021., spremanje uradaka i učeničkih zapažanja u zasebnu mapu ili stranicu na Twinspaceu projekta, vrednovanje projekta međusobnom valorizacijom učenika i učitelja putem prezentacije projekta koristeći web alate, anketu i videokonferencije te objavom u lokalnim i regionalnim medijima (novine, radio-postaje, TV, internetski portali koji prate odgoj i obrazovanje), prijavom na smotru projekata GOO.

Voditeljica projekta je Elvisa Sekulić, učiteljica matematike. Učenici će, aktivno sudjelujući u predviđenim aktivnostima, jačati kompetencije komunikacije na materinskom jeziku, upoznavat će i širiti znanja o socijalnim i građanskim pravima i dužnostima te osvještavanjem razvijati vlastitu kulturološku dimenziju. Odabirom prikladnih sadržaja unutar nastavnih predmeta učitelji će potaknuti učenike na usvajanje pojmova: pravednost, autoritet, zajednica, problem/rješavanje problema, pravila ponašanja, načini pravedne podjele, prekršaj – povreda pravila i donošenje odluke. Razvijat će se aktivne kompetencije građanskoga odgoja i obrazovanja (međupredmetno i samostalno).

Web stranica projekta: http://mementoprijateljstva.weebly.com/
Projekt od 2015. ima pisano odobrenje Ministarstva odgoja i obrazovanja za provođenje u školama. 

 

STEAM in the classroom je projekt koji kroz niz aktivnosti s učenicima i učiteljima razvija kompetencije međupredmetne teme Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije. Provodi se u sklopu Microsoft Education Centre, a provodi ga učiteljica matematike Elvisa Sekulić, Microsoft Innovative Educator Expert. Učenici će koristiti digitalnu tehnologiju i komunicirati s poznatim osobama uz pomoć učitelja u sigurnome digitalnom okruženju. Učenici će uz podršku učitelja koristiti se predloženim programima i digitalnim obrazovnim sadržajima, te pažljivo i odgovorno koristiti informacijskom i komunikacijskom opremom i štiti svoje osobne podatke. Učenici će koristiti različite oblike digitalnih sadržaja, uređaje i postupke za njihovo stvaranje.

Sastojat će se od edukacije učitelja tijekom predmetnih aktiva, te edukacije i provođenja aktivnosti s učenicima tijekom redovne nastave matematike i izborne nastave matematike. Aktivnosti s učenicima uključivat će suradnju s drugim školama u Hrvatskoj i inozemstvu, dijeljenje materijala, rad na digitalnim alatima kao što je Minecraft Education Edition, te alatima iz paketa Office 365, vrednovanje projekta međusobnom valorizacijom učenika i učitelja putem prezentacije projekta koristeći web alate, anketu i videokonferencije.

Voditeljica projekta je Elvisa Sekulić, učiteljica matematike.

Učenici će, aktivno sudjelujući u predviđenim aktivnostima, jačati kompetencije komunikacije na materinskom jeziku, te stranom jeziku, uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, upoznavat će i širiti znanja o upotrebi digitalne tehnologije u nastavi matematike. Odabirom prikladnih sadržaja unutar nastavnog predmeta matematika učitelj će potaknuti učenike na razvijanje aktivnih kompetencija.

 

 

Webučionica 2.0 je eTwinning projekt kojemu je cilj podići digitalne kompetencije učenika. Tijekom projekta učenici će izraditi i objaviti strip, plakat, pozivnicu, prezentaciju, animaciju;  izrađivati i objavljivati kratke animirane filmove, plakate, pozivnice, izraditi i objaviti zvučni zapis; vježbati usmeno izražavanje pred kamerom i(li) mikrofonom; razvijati komunikacijske sposobnosti; istraživati edukativne igre i aplikacije na računalu. Učenici će s voditeljicom projekta Elvisom Sekulić surađivati s učiteljicama i učenicima iz više škola iz cijele Hrvatske i regije putem videokonferencija. Istraživat će web 2.0 alate koje mogu učenici sami koristiti za izgradnju relevantnog sadržaja, te interaktivno sudjelovati u nastavnom procesu primjenjujući informatičku tehnologiju. Unaprijedit će nastavni proces razvojem kulture učenja od drugih, razmjene iskustava. 

ISHODI UČENJA: pisati priču za strip i digitalno izraditi strip u digitalnom alatu, dizajnirati plakat za film, predstavu, događaj, fotografirati zanimljive prizore, pripremiti prezentaciju o zanimljivom događaju, osmisliti božićnu animaciju, fotografirati i snimati – pripremati materijal za film ili zvučni zapis, poznavati edukativne igre različitih predmetnih područja, predstaviti svoje radove na javnim manifestacijama ili na web stranici škole.

Istraživanjem digitalnih alata za izradu stripa, plakata, prezentacije, filma, zvuka, animacije; promatranjem svijeta oko sebe, uočavanjem i izdvajanjem važnih zbivanja i zanimljivih pojedinosti, prikupljanjem podataka na internetu i u izvornoj stvarnosti, fotografirajući pojedinosti, snimajući zadane scene; predstavljanjem radova na javnim manifestacijama ili na web stranici škole.

 

World of Rhythm je europski eTwinning projekt u  kojem sudjeluju škole iz Turske, Poljske, Slovačke, Španjolske, Grčke i Hrvatske. Iz naše škole sudjeluju 6. razredi zajedno s učiteljicom glazbene kulture Pinom Žilić

Ciljevi projekta za učenike su: razvijanje međukulturne svijesti, vježbanje ritmičkih obrazaca i razumijevanje ritma i pulsa, razvijanje razumijevanja glazbenih stilova i različitih vrsta tradicionalne glazbe, crtanje veza između ritma i pokreta, poboljšanje znanja engleskog jezika, razvijanje ICT vještina (audio snimanje, obrada i aranžiranje), učinkovita interakcija i suradnja sa studentima iz različitih sredina

Ciljevi za učitelje: razvijanje interdisciplinarnih strategija poučavanja, poticanje međukulturnog okruženja za učenje, učenje novih digitalnih alata, razvijanje učinkovite upotrebe tehnologije u učionicama.

Na kraju projekta učenici će:

  • razviti bolje razumijevanje ritma kao temeljnog elementa u glazbenoj skladbi
  • poboljšati vještine izvođenja različitih ritmova
  • izvoditi složenije ritamske obrasce
  • unaprijediti znanje engleskog jezika kroz komunikaciju s učenicima drugih zemalja
  • moći prepoznati tradicijske glazbene strukture drugih zemalja

 

Način realizacije (oblik rada, sadržaj, metode): Učenje različitih ritmova. Razumijevanje kulturnih i povijesnih pozadina kroz prikupljene podatke. Rasprava o zemljama / regijama i njihovoj tradicionalnoj glazbi. Izvođenje i snimanje ritmova. Internetski sastanci i prezentacije. Video dokumentacija (ako bude moguće). Dijeljenje audio datoteka i razmjena povratnih informacija o snimkama. Izrada zajedničkog završnog rada svih zemalja sudionica.

Ostali očekivani rezultati:

  • objave u kategoriji Glazba digitalnog studentskog časopisa (Student Voice)
  • širenje projekta u školskoj zajednici (npr. Na školskoj web stranici i / ili školskom časopisu, na školskom događaju krajem godine tijekom kojeg će učenici predstaviti svoj projekt itd.)

Način praćenja i vrednovanja projekta: usmena i pisana evaluacija, samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje. Opisno praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i postignuća. Individualno praćenje uspješnosti usvajanja sadržaja. Vrednuje se redovitost pohađanja nastave, interes i angažiranost učenika. Rezultati se koriste u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada uz daljnje poticanje razvoja učenika u skladu s interesima i sposobnostima. Sudjelovanje na međunarodnim eTwinning projektima, praćenje projektnih aktivnosti kroz web stranicu projekta i web stranicu škole, organizacijom i sudjelovanjem u projektnim danima. Projektne aktivnosti učenika i rad učenika vidljivi su na Twinspace projekta na eTwinning portalu i u Wakelet kolekciji.

https://twinspace.etwinning.net/123002/home

 

Molitve naših djedova i baka je eTwinning projekt u kojem sudjeluju vjeroučitelji Marina Međimurec Čupić i Antonijo Boškić i Ilija Sučić zajedno s učenicima od 1. - 8. razreda, te posebnim razrednim odjelima i  Osnovne škole Zorke Sever. Učenici su imali zadatak istražiti svoje korijene, običaje i molitve svojih predaka odgojnoobrazovnim skupinama.

Cilj projekta: izraditi digitalni molitvenik molitava naših baka i djedova. Projektom želimo sačuvati molitve naših predaka, baka i djedova, jer sve veća globalizacija i način života gura vrijednosti naših predaka u zaborav. Želimo naučiti molitve koje su molile naše bake, prabake, djedovi i pradjedovi pa čak i naši roditelji. Krajnji proizvod projekta bi bio digitalni molitvenik. Osim molitava, nastojat ćemo oteti zaboravu i neke narodne kršćanske običaje, koji se sve manje manifestiraju u javnom i privatnom životu.

Ishodi učenja: upoznati molitve naših predaka, spasiti od zaborava stare molitve i vjerske običaje, pronalaziti i pokazati stare fotografije s vjerskim motivima, izraditi digitalni molitvenik molitava naših baka i djedova, predstavljati svoje radove na javnim manifestacijama ili na web stranici škole.

Način realizacije (oblik rada, sadržaj, metode): Istraživanjem digitalnih alata za izradu stripa, plakata, prezentacije, filma, zvuka, animacije; promatranjem svijeta oko sebe, uočavanjem i izdvajanjem važnih zbivanja i zanimljivih pojedinosti, prikupljanjem podataka na internetu i u izvornoj stvarnosti, fotografirajući pojedinosti, snimajući zadane scene; predstavljanjem radova na javnim manifestacijama ili na web stranici škole.

Načini praćenja i vrednovanja: istraživanje, analiza, dokumentiranje, snimanje audio i video zapisa, izrada Power Point prezentacija, plakata, novinskog članka, izložba u holu škole, vođenje projektnog dnevnika na TwinSpace-u (eTwinning), evidencija u ednevniku. Praćenje projektnih aktivnosti kroz web stranicu projekta i web stranicu škole, organiziranjem i sudjelovanjem u aktivnostima vezanima za projekt. 

https://twinspace.etwinning.net/121051/home


CERTIFIKAT EKO ŠKOLE

Jelovnik

Youtube - Škola za život

Škola na trećem -RN

s&t tableti
E-škole

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Korisni linkovi

CMS za škole logo
Osnovna škola Zorke Sever / Kolodvorska ulica 36, HR-44317 Popovača / os-zorke-sever.skole.hr / ured@os-zorke-sever.skole.hr
preskoči na navigaciju